Golf v Beskydech

Připravujeme pro Vás ...
737 805 346
info@beskydy.eu
Masarykovo nám. 26/14
www.Beskydy.eu
 
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních, pralesovitých lesů s výskytem velmi vzácných karpatských živočichů a rostlin.
Pozoruhodné jsou také druhově velmi pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy.
Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, členitost a pestrost, které vznikli vzájemným historickým soužitím člověka s těmito horami. Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 51 maloplošných zvláště chráněných území.
 
V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 - byla celá CHKO Beskydy navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti a rezervace – Beskydy a Horní Vsacko.
 
Základní údaje:
 
Rozloha: 1160 km2
Nadmořská výška: 350 - 1324 m
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973-5.března 1973
Maloplošná - zvláště chráněná území v CHKO Beskydy:
  • - 7 národních přírodních rezervací (NPR)
  • - 1 národní přírodní památka (NPP)
  • - 20 přírodních rezervací (PR)
  • - 23 přírodních památek (PP)
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Beskydy: PR Čantoria a NPP Skalická Morávka.
 
Adresa:
Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61
Rožnov pod Radhoštěm
Jdi nahoru
Dolů