Golf v Beskydech

Připravujeme pro Vás ...
737 805 346
info@beskydy.eu
Masarykovo nám. 26/14
www.Beskydy.eu

Pro zjednodušení komunikace turistů v nouzi se záchranáři Horské Služby ve všech oblastech začne od 15. prosince fungovat nové jednotné volací číslo 1210. Spojení bude provedeno automaticky podle místa, ze kterého turista volá, a bude automaticky směrováno na dispečink Horské služby v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, po přidání předvolby +420 se volající dovolá do příslušné spádové oblasti. Stávající telefonní čísla na oblastní dispečinky Horské služby zůstávají nadále v platnosti.


Dům Horské služby : SLUŽBA NONSTOP

Tel.: 606 769 010
Ondřejnická - 896
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel.:  +420 558 677 739 
        +420 597 431 700

Desatero rad a zásad při pobytu a pohybu v horském terénu

 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky).
 2. Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
 3. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.
 4. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.
 5. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
 6. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
 7. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
 8. Nepohybovat se mimo značené cesty.
 9. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
 10. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
 11. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 12. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
 13. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Kontaktní místa Horské služby v spádové oblasti BESKYDY

Stanice Horské služby Grůň
739 15 Staré Hamry 0185
Tel.: +420 558 437 871
 
Stanice Horské služby Javorový
Oldřichovice 655, 739 58 Tyra
Tel.: +420 597 431 703
 
Stanice Horské služby Kohútka
756 04 Nový Hrozenkov 037
Tel.: +420 728 647 879
 
Stanice Horské služby Lysá Hora
Krásná 0513, 739 04 Pražmo
Tel.: +420 597 431 702 - ( pouze so a ne )
 
Stanice Horské služby Pustevny
Trojanovice 562, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: +420 597 431 707
 
Stanice Horské služby Radhošť
Horní Rozpité 0122, 756 55 Dolní Bečva
Tel.: +420 723 273 032 - ( pouze so a ne )
 
Stanice Horské služby Soláň
756 05 Karolinka
Tel.: +420 721 886 263
 
Stanice Horské služby Velký Polom
739 82 Dolní Polom 540
Tel.: +420 558 330 053 - ( pouze so a ne )
Jdi nahoru
Dolů